Herb Powiatu Wieruszowskiego
Strona główna

tel. 62 78 41 553
infolinia 62 506 54 00
fax. 62 784 11 49
e-mail: lowe@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy?
 
326
 
62
 
11
 
104

Jesteś tutaj Strona główna » Bieżące » Aktualności » 2018 » Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych - Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wieruszowskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych - Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C

28 lutego 2018

  Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej Wojewódzki Urząd Pracy, do składania we wskazanym terminie ofert szkoleniowych w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia:
 
„Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C”

 
Szkoleniem objęta zostanie 1 osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie

Termin realizacji szkolenia: marzec/kwiecień 2018r.
Liczba godzin szkolenia: zgodnie z obowiązującymi przepisami
Miejsce szkolenia:  teren województwa łódzkiego/ województwa ościenne
  • w cenie nie należy uwzględniać kosztów: zakwaterowania, wyżywienia, badań lekarskich
    i psychologicznych, ubezpieczenia NW
  • w cenie należy uwzględnić koszt egzaminu państwowego
Termin składania ofert – do dnia 09.03.2018 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów (pokój nr 1-sekretariat). Oferty można składać również w formie elektronicznej na adres lowe@praca.gov.pl,  lub faksem na numer 627841149. W przypadku przesłania oferty szkoleniowej pocztą elektroniczną lub faksem  wymaga się przekazania oryginału pocztą tradycyjną.
Propozycje szkoleniowe prosimy składać wyłącznie na załączonym druku FORMULARZ  OFERTOWY w celu rozpoznanie rynku ofert szkoleniowych  wraz z wymaganymi załącznikami.
Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty szkoleniowej nie będzie wiązało stron.
Oferty szkoleniowe złożone po terminie nie będą podlegały ocenie. Złożenie oferty przez instytucję szkoleniową nie oznacza zakwalifikowania osoby bezrobotnej/poszukującej pracy na szkolenie.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikowi kursu w trakcie trwania szkolenia warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy

  Przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone lub powierzone przeprowadzenie szkolenia, Powiatowy Urząd Pracy uwzględni przede wszystkim następujące kryteria:
1) dostosowanie programu szkolenia odpowiednio do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje;
2) dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia;
3) dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia;
4) koszty szkolenia;
5) sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia;
6) rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji.
 
Urząd Pracy dodatkowo uwzględnia termin i czas realizacji szkolenia,  dostępność do miejsca szkolenia osoby bezrobotnej, oraz jej wskazanie we wniosku dotyczące wyboru instytucji szkoleniowej.

Urząd Pracy może zwracać się do instytucji szkoleniowych o dodatkowe informacje, uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień dot. złożonych ofert szkoleniowych.

Oryginał - do pobrania

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 0 (ocen: 0)
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy