Herb Powiatu Wieruszowskiego
Strona główna

tel. 62 78 41 553
infolinia 62 506 54 00
fax. 62 784 11 49
e-mail: lowe@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy?
 
326
 
62
 
11
 
104

Jesteś tutaj Strona główna » Bieżące » Aktualności » 2018 » Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustaw
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wieruszowskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie

Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

15 lutego 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie
ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracownikówi pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 
Termin rozpoczęcia naboru: 19.02.2018r.
Termin zakończenia naboru: 28.02.2018r. do godz. 15.00
 
Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 na rok 2018r:


Priorytet 1. Wsparcie  kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w powiecie wieruszowskim lub województwie łódzkim zawodach deficytowych
Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu 1 powinien udowodnić, że wskazana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu wieruszowskiego lub województwa łódzkiego.
 
 

Priorytet 2. Wsparcie  kształcenia ustawicznego w  związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy
Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania Priorytetu 2 powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przez złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami. Do wniosku należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający powyższe, np. kopie dokumentów zakupu, decyzji dyrektora/zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp.

Priorytet 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Przy rozpatrywaniu wniosków starosta uwzględnia:
1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków   KFS na dany rok;
2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego  z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków  KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego  dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia  ustawicznego;
6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym  finansowanym ze środków KFS;
7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitu na 2018r.

Pliki do pobrania:

Skan naboru - Pobierz

Wniosek pracodawcy o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z KFS  na 2018 - Pobierz

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - rozporzadzenie KE nr 1407 2013 (obowiazuje od dnia 15112014) - Pobierz

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające sie o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - Pobierz

barometr zawodów 2018 powiat wieruszowski - Pobierz

barometr zawodów 2018 województwo łódzkie - Pobierz

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 0 (ocen: 0)
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy