Herb Powiatu Wieruszowskiego
Strona główna

tel. 62 78 41 553
infolinia 62 506 54 00
fax. 62 784 11 49
e-mail: lowe@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wieruszów, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy?
 
325
 
62
 
11
 
103

Jesteś tutaj Strona główna » Bieżące » Aktualności » 2017 » Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wieruszowskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

18 stycznia 2017

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. 
Informujemy, iż  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rada Rynku Pracy przyjęły następujące priorytety wydatkowania środków KFS na 2017r.:
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
- zawody deficytowe powiat wieruszowski na 2017r.:
brukarze,
kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,
krawcy i pracownicy produkcji odzieży,
masarze i przetwórcy ryb,
pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych,
robotnicy obróbki drewna i stolarze, tapicerzy
- zawody deficytowe województwo łódzkie na 2017r.:
kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,
krawcy i pracownicy produkcji odzieży,
masarze i przetwórcy ryb,
spawacze
Jakie działania mogą być m.in. finansowane ze środków KFS
Powiatowy Urząd Pracy może przeznaczyć środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, na które składają się:
 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego
  w związku z ubieganiem  o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem
Wysokość środków KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy
Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, Powiatowy Urząd Pracy może przyznać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, w wysokości:
 • 80%  kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego  uczestnika w przypadku mikroprzedsiębiorstw.
Jednocześnie informujemy, iż informacja dotycząca naboru wniosków na rok 2017 zostanie zamieszczona na stronie Urzędu w zakładce „Aktualności”. Po otrzymaniu limitu środków na finansowanie zadań realizowanych w ramach KFS, Powiatowy Urząd Pracy ogłosi nabór wniosków przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej  w siedzibie powiatowego urzędu pracy oraz na stronie internetowej urzędu.

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 1 (ocen: 1)
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy